Praktijkondersteuners GGZ

Telefoonnummer POH-GGZ:
Locatie Parlevink: 06 30 03 23 71
Locatie de Coepel: 06 12 13 18 20
E-mail: ggz@zgkatwijk.nl

De Zorggroep heeft tien praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) en twee praktijkondersteuners Jeugd (POH-Jeugd) in dienst. Op deze site willen we u meer uitleg geven over hun werkwijze en wat u van hen kunt verwachten.

Wat is een POH-GGZ

POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenpraktijk voor de Geestelijke GezondheidsZorg. De POH-GGZ is in dienst van de huisarts en ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De zorg van de POH-GGZ is laagdrempelig en u kunt snel terecht. U kunt via uw eigen huisarts in contact komen met de POH-GGZ. De POH-GGZ staat los van de specialistische GGZ-instellingen (zoals Rivierduinen in Kwadrant).

Met welke klachten kunt u bij de POH-GGZ terecht?

U kunt bij de POH-GGZ terecht als het leven u ineens zwaarder valt, als u last heeft van spanningsklachten, angstklachten, stemmingsklachten of slaapproblemen. Of als u merkt dat u de laatste tijd sneller prikkelbaar bent, zich niet goed meer kunt concentreren of vaker ineens moet huilen.

Het is heel normaal dat u in uw leven één of meerdere keren last krijgt van zulke klachten. Het kan dan prettig zijn om hierover met iemand te praten die u helpt meer zicht te krijgen op het ontstaan/ voortbestaan van de klachten maar ook kan adviseren hoe u ze kunt doorbreken.

Wat kunt u van de POH-GGZ verwachten?

De taak van de POH-GGZ is het in kaart brengen van uw psychische en/ of psychosociale problemen en uw hulpvraag. Daarnaast kan de POH-GGZ ook ondersteunende gesprekken bieden. Wanneer zij inschat dat voor uw klachten verdere behandeling nodig is, wordt in overleg met uw huisarts bepaald wat voor u de beste behandeling is en waar deze kan plaatsvinden. Zij heeft goed zicht op de diverse verwijsmogelijkheden in deze regio.

De POH-GGZ ook voor kinderen?

Ouders en scholen kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of jongere. Waarom is er druk gedrag, angst, of een slaapprobleem? De POH-GGZ kan met een aantal gesprekken het probleem in kaart brengen en helpen bij eventuele vervolgstappen. De POH-GGZ behandelt zelf geen kinderen maar heeft een goed zicht op de voorzieningen voor de jeugd binnen de gemeente. De POH-Jeugd kan wel ondersteunende gesprekken bieden. Per kind wordt bekeken of hij of zij het beste kan starten bij de POH-GGZ of de POH-Jeugd: dit hangt af van de klachten en de hulpvraag.

Wat wordt van u verwacht?

Vragenlijst(en) Wanneer de huisarts voor u een afspraak maakt, krijgt u een vragenlijst mee. Deze vragenlijst brengt uw klachten in kaart, zodat de POH-GGZ een inschatting gemaakt kan maken van de ernst van uw klachten. Natuurlijk is dit niet de enige manier; tijdens de gesprekken zal ingegaan worden op uw specifieke klachten. Het kan zijn dat bij het verder in kaart brengen van uw klachten ook gebruikt gemaakt wordt van andere vragenlijsten. Dit zal tijdens de gesprekken met u worden besproken.

Leefstijladviezen Tijdens de gesprekken kunnen er adviezen gegeven worden met betrekking tot uw leefstijl. Bijvoorbeeld met betrekking tot ontspanning, slapen, eten of het gebruik van middelen. U bent zelf verantwoordelijk om deze adviezen in te passen in uw manier van leven.

Vergoeding

De consulten van de POH-GGZ en de POH-Jeugd vallen binnen de basisverzekering en gaan niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Mocht u naar elders verwezen worden, kan het zijn dat de vergoeding hiervoor anders is. Dit is afhankelijk van waar u naar toe verwezen wordt; de POH-GGZ en POH-Jeugd zal dit met u bespreken.

Spreekuur

Zowel ’s morgens als ’s middags houden de POH-GGZ en de POH-Jeugd spreekuur, uitsluitend op afspraak. Eerste gesprekken bij de POH-GGZ vinden altijd plaats om 11:00 en 14:00. Voor dit eerste gesprek wordt 40 minuten gereserveerd. Vervolggesprekken bij de POH-GGZ duren maximaal 20 minuten. Eerste gesprekken bij de POH-Jeugd vinden vrijwel altijd plaats om 11:15 (soms op dinsdag om 11:00). Zowel het intakegesprek als de vervolggesprekken bij de POH-Jeugd duren maximaal 45 minuten.

Telefonische bereikbaarheid

Voor het verzetten/ afzeggen van een afspraak kunt u het beste bellen tussen 8:30 en 11:30 uur, in verband met de aanwezigheid van onze assistente. Buiten deze tijden zijn wij moeilijker bereikbaar. U kunt een bericht achterlaten op de voicemail. U wordt, indien gewenst, teruggebeld. Het is in verband met onze agendavoering belangrijk dat u, indien nodig, uw afspraak tijdig afzegt.

Waar vindt u meer informatie?

www.mentaalvitaal.nl werken aan uw mentale fitheid.
www.zelfhulpwijzer.nl geeft inzicht in de ernst van eventuele psychische klachten en geeft aan of online zelfhulp wat voor u is.
www.psychowijzer.nl biedt heldere en betrouwbare informatie over psychische gezondheid en psychische problemen.
www.thuisarts.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.
www.apotheek.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Onze gegevens

Locatie Parlevink – POH-GGZ
Vinkeweg 70
2223 JR Katwijk
Tel: 06 30 03 23 71
Email: ggz@zgkatwijk.nl

Janneke Marijs (volwassenen en kinderen; ook ADHD controle spreekuur)
Marleen Keijzer (volwassenen en kinderen; ook ADHD controle spreekuur)
Willemijn Hoek (volwassenen)
Marina Wieman (volwassenen)
Joyce van Zonneveld (volwassenen)

Locatie de Coepel – POH-GGZ
Bezoekadres:
Randweg 47
2225 PJ Katwijk
Tel: 06 12 13 18 20
Email: ggz@zgkatwijk.nl

Postadres:
Randweg 63
2225 PJ Katwijk

Huibke ten Hove (volwassenen en kinderen)
Jeroen Tien (volwassenen)
Kitty Wijsman (volwassenen en kinderen; ook ADHD controle spreekuur)
Claudia Broekhof (volwassenen)
Antoinette Dros (volwassenen)

POH jeugd
Marnella Brouwer- Noordermeer (locatie Parlevink)
Linda van Velsen (locatie Parlevink)

Assistente
Marlies van der Niet