Wat is Astma

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. De longen reageren soms erg gevoelig op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. U kunt hierdoor benauwd worden of gaan hoesten. Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een longaanval.

Astma kan op elke leeftijd ontstaan. Toch begint astma bij veel mensen als kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat astma vaak in de familie zit. Als één van de, of beide ouders astma of een allergie heeft, dan krijgen de kinderen dat in een kwart van de gevallen ook. Bent u allergisch? Dan heeft u een grotere kans om ook astma te ontwikkelen.

Is bij u de diagnose astma vastgesteld?

Zorggroep Katwijk heeft onderling afspraken gemaakt over de behandeling van astma en de begeleiding daarvan door uw eigen huisarts, praktijkondersteuner. De afspraken vormen samen het Zorgprogramma Astma en worden in onderstaande folder beschreven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over astma? Kijk dan op www.longfonds.nl
Voor meer advies en informatie kunt u terecht bij uw eigen huisarts en op https://www.thuisarts.nl