Sociaal domein

Zorg en welzijn zijn in Nederland al enkele jaren flink in beweging. Door de komst van verschillende wettelijke zorgtaken is samenwerking tussen gemeente, eerstelijnszorg, welzijnswerk en zorgverzekeraar onvermijdelijk en van groot maatschappelijk belang. Samenwerking tussen het sociale en medische domein is onmisbaar. Daarom is er een ‘alliantie Katwijk’ tussen vier strategische partners in het zorgdomein opgericht, namelijk: Zorggroep Katwijk, Zorg en Zekerheid, Welzijnskwartier en gemeente Katwijk. Deze vier organisaties hebben afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke agenda met als hoofdthema’s: Overgewicht, Verbinding medische en sociale domein, Gezond rondkomen en Valpreventie. De komende jaren ligt de focus op Wonen Zorg en Welzijn met Kansrijke Start, Welzijn op Recept, de gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), Kind naar gezonder gewicht en Valpreventie.