Vrijgevestigden GGZ Katwijk

Vrijgevestigden GGZ Katwijk is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in Katwijk. Het doel van de samenwerking betreft het behartigen van de belangen van de Vrijgevestigde GGZ-aanbieders in de gemeente Katwijk (volwassenen, ouderen en kinder- en jeugdzorg) en het ontwikkelen en bevorderen van de kwaliteit van de vrijgevestigde GGZ-zorg in de lokale keten.
 
In een samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Katwijk is vastgelegd dat we samenwerken op het gebied van zorg aan patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben met als doel een aandeel te leveren in de ketenzorg in de regio voor deze patiënten.  
 
In onderstaand schema worden de aangesloten vrijgevestigde praktijken (in alfabetische volgorde) met link naar de website genoemd. Ook wordt aangegeven wat de functie en expertise van de genoemde therapeuten is en hoe de vergoeding van behandeling bij deze prakijken plaats vindt.

Aangesloten praktijken:

Volwassenen en ouderen:

Cura Mentiswww.curamentis.nl
Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie  www.het-ivp.nl
Praktijk voor Psychiatriewww.erikvanduijn.nl
Praktijk voor Psychotherapie en Psychotraumawww.psychotherapievanvliet.nl
Psychologenpraktijk Hondebrinkwww.hondebrinkpsychologie.nl
Psychologenpraktijk Via Maris Volwassenen www.viamaris.nl
Psychotherapiepraktijk In Verbindingwww.sameninverbinding.nl
Middelkoop Neuropsychologiewww.middelkoop-neuropsychologie.nl

Kinderen en jeugd:

Veerkracht, praktijk voor kinder -& jeugdpsychologiewww.veerkracht-kj.nl
Psychologenpraktijk Via Maris, Kinderen en Jeugdwww.viamaris.nl