Over ons

Zorggroep Katwijk is hét samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hoewel deze zorgverleners de persoonlijke zorg die ze nu al bieden in stand willen houden, is het voor de kwaliteit en klantgerichtheid vaak beter om op velerlei gebied in een zorggroep samen te werken. Hierbij streeft Zorggroep Katwijk er naar een betrouwbare partner te zijn voor derden, zoals patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars en Welzijnskwartier.

Zorggroep Katwijk kent twee verschillende rechtsvormen:

Coöperatie Zorggroep Katwijk u.a.

Hierin zijn alleen huisartsen in Katwijk als leden vertegenwoordigd. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

H.A. ten Hove (huisarts) voorzitter
C.C.W. Moolenburgh- Pieper (huisarts) secretaris
C. Zaaijer (huisarts) penningmeester en 2e voorzitter

Stichting Zorggroep Katwijk

Vanuit deze rechtsvorm wordt de multidisciplinaire samenwerking voor voor zorg aan chronisch zieken geregeld (diabetes, hart- en vaatziekten, astma/COPD, ouderenzorg). De huisartsen werken hier nauw samen met de apothekers, dietisten en fysiotherapeuten.

Het huidige bestuur van de Stichting Zorggroep Katwijk is samengesteld uit de diverse zorgdisciplines zijnde:

C.C.W. Moolenburgh-Pieper (huisarts) voorzitter
H.A. ten Hove (huisarts) secretaris
C. Zaaijer (huisarts)penningmeester
M. Knape (diëtist)2e secretaris
P. Ooms (apotheker)2e penningmeester, 2e voorzitter

De huisartsen, diëtist en apotheker zijn vanuit de achterban met mandaatstelling voor deelname in het bestuur benoemd. Voor wat betreft de uitvoering van diverse zorgprogramma’s zijn er tevens afspraken gemaakt met de fysiotherapeuten.

De dagelijkse leiding van de Zorggroep is ondergebracht bij de directie:
H.J. van Duijndirecteur
  
Managementteam: 
C. Oudwater-Beekmanwijkcoördinator Katwijk a/d Rijn
J. Roubos-Plugwijkcoördinator Valkenburg en Rijnsburg
K.M.W. de Koninkwijkcoördinator Katwijk aan Zee
  
M. GuijtICT-functionaris
J. Roubos-Plugkwaliteits- en beleidsmedewerker
J.C. van der Marel-van Duijnsecretaresse
Y.L.A. Varkevisser-Zondervanfinancieel medewerker
  

Het bestuur is belast met de beleidsmatige zaken van de Zorggroep terwijl de uitvoering van de zorg bij de verschillende zorgverleners binnen de Zorggroep ligt. Er dient een duidelijke scheidslijn te bestaan tussen uitvoerende/zorg verlenende activiteiten (zorgverleners), bestuurlijke activiteiten (Bestuur), de uitvoerende facilitaire activiteiten (directeur) alsmede de onafhankelijke toezichthoudende taken (Raad van Toezicht).

De instelling van de Raad van Toezicht is statutair vastgelegd en de Zorgbrede Governance Code wordt hierbij als leidraad gebruikt.

De Raad van Toezicht bestaat uit de heren:
mr. N.J. van Kesteren, o.a. voormalig directeur VNO-NCW
Drs. A.J. Lamping, o.a. voormalig directeur Diaconessenhuis en ZN
dhr. K. van der Spijk, o.a. voormalig wethouder Financiën, Gemeente Katwijk