Medicijngebruik in het verkeer – wat is er veranderd?

Om de verkeersveiligheid te vergroten kunnen verkeersdeelnemers vanaf 1 juli 2017 gecontroleerd worden op drugsgebruik. Dit gebeurt met behulp van een speekseltest. De test wordt in principe alleen ingezet als er aanwijzingen zijn dat iemand drugs heeft gebruikt, bijvoorbeeld door bijzonder rijgedrag, verwijde pupillen of overmatig zweten (bij een reguliere verkeerscontrole) of bij het wegrijden na een bezoek aan een coffeeshop in combinatie met andere verdachte factoren.
Drugsgebruik kan namelijk leiden tot overmoedig rijgedrag, maar kan ook versuffen of slaperig maken. Combinaties van drugs of een combinatie van drugs en alcohol leidt tot een nog groter risico op verkeersongevallen.
Er zijn wettelijke limieten vastgesteld voor het gebruik van amfetamine-achtige stoffen (speed), cocaïne en opiaten (bijv. morfine of heroïne), cannabis (THC) en GHB. Voor combinaties van drugs geldt zelfs een limiet van nul, ook voor een combinatie van drugs met alcohol. Helaas maakt de wet hierbij geen onderscheid tussen het “recreatief” gebruik van drugs en het gebruik van middelen om medische redenen. Medicijnen als cannabis, morfine en (dex)amfetamine en medicijnen die hierop lijken (zoals codeïne, oxycodon en buprenorfine), vallen dan ook eveneens onder deze nieuwe regels!
De nieuwe wet gaat in tegen het advies van de beroepsvereniging voor apothekers (KNMP). Voor morfine en cannabis geldt bijvoorbeeld het KNMP-advies dat gebruikers na twee weken weer veilig kunnen autorijden, tenzij bijwerkingen dit in de weg staan. Op dit moment kan de politie op basis van de wet geen uitzondering maken voor middelen die als geneesmiddel worden gebruikt. Oók niet als de noodzaak van het gebruik met een artsenverklaring aangetoond kan worden. De KNMP heeft er bij de ministeries op aangedrongen om een oplossing te vinden voor patiënten die de genoemde medicijnen gebruiken. Aangezien de wet hiervoor aangepast zal moeten worden, kan het helaas een tijd duren voordat deze oplossing er is.
Neem dus tot die tijd geen risico en neem geen deel aan het verkeer als u deze medicijnen gebruikt!
Heeft u vragen over bovengenoemde informatie óf over medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden in het algemeen? Neem gerust contact op met uw apotheker. Betrouwbare informatie vindt u hiernaast ook op www.apotheek.nl (zoekterm: verkeer) of op www.rijveiligmetmedicijnen.nl .